Конкурси за населено място - гр. Монтана

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Монтана, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.05.2020 г. 17:00
Общо: 1