Конкурси за населено място - гр. Монтана

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Монтана / Отдел "Пенсии" - Монтана / Сектор "Отпускане на пенсии" - Монтана
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2019 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Монтана, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.07.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Териториално устройство и строителство" / Отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Монтана, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.07.2019 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.07.2019 г. 17:00
Общо: 4