Конкурси за населено място - гр. Монтана

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.03.2019 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Териториално устройство и строителство" / Отдел "Благоустройство, строителство и комунални дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Монтана, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.04.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Териториално устройство и строителство" / Отдел "Устройство на територията"
Административна структура: Общинска администрация - Монтана, Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.04.2019 г. 17:00
Общо: 3