Конкурси за населено място - гр. Монтана

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Офис / дирекция / за обслужване - Монтана
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.09.2021 г. 17:30
Общо: 1