Конкурси за населено място - гр. Монтана

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Строителен контрол" с 28 териториални звена - регионални дирекции за национален строителен контрол / Регионална дирекция за национален строителен контрол Монтана
Административна структура: Дирекция за национален строителен контрол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.02.2022 г. 17:00
Общо: 1