Конкурси за населено място - гр. Мездра

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца / Дирекция "Социално подпомагане-Мездра"
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.07.2022 г. 17:30
Общо: 1