Конкурси за населено място - гр. Каолиново

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция „Бюро по труда” Каолиново
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.06.2024 г. 16:30
Общо: 1