Конкурси за област Видин

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Архивна политика" / Дирекция "Регионален държавен архив" - Монтана / Отдел "Държавен архив" - Видин
Административна структура: Държавна агенция "Архиви"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" / Отдел "Регионално развитие,управление на проекти и планиране"
Административна структура: Областна администрация - Видин
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:30
Общо: 2