Конкурси за област Стара Загора

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Пловдив / Митническо бюро Казанлък
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Стара Загора / Отдел "Пенсии" - Стара Загора / Сектор "Пенсионно обслужване" - Стара Загора
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.03.2023 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Здравно - техническа експертиза"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Отдел "Контролна дейност" / Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти''
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Архивна политика" / Дирекция "Регионален държавен архив" - Бургас / Отдел "Държавен архив" - Стара Загора
Административна структура: Държавна агенция "Архиви"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:30
Общо: 5