Конкурси за област Стара Загора

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Стара Загора / Отдел "Пенсии" - Стара Загора / Сектор "Отпускане на пенсии" - Стара Загора
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г. 16:30
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Стара Загора / Отдел "Договаряне информационно осигуряване и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки" / Сектор "Договаряне и контрол на медицинска и дентална помощ и аптеки"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Общо: 2