Конкурси за област Стара Загора

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.06.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Отдел Управление и разпореждане с общинска собственост
Административна структура: Общинска администрация - Стара Загора, Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2024 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:30
Общо: 3