Конкурси за област София (столица)

Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел "„Финанси-счетоводство, регистрация и контрол на търговската дейност“
Административна структура: Районна администрация - Красно село, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2024 г. 23:59
Звено: Специализирана администрация / Отдел “Териториално планиране“
Административна структура: Районна администрация - Красно село, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2024 г. 23:59
Звено: Обща администрация / Отдел "„Финанси-счетоводство, регистрация и контрол на търговската дейност“
Административна структура: Районна администрация - Красно село, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.02.2024 г. 23:59
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" / Отдел "Регионална инфраструктура на отбраната - Пловдив"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи“
Административна структура: Национален център за информация и документация
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 15:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Административна структура: Районна администрация - Красна поляна, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности" / Отдел "Регионални дейности"
Административна структура: Министерство на културата
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности" / Отдел "Регионални дейности"
Административна структура: Министерство на културата
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:00
Общо: 85