Конкурси за област София (столица)

Звено: Обща администрация / Дирекция "Оперативни програми и управление на проекти" / Отдел "Програмна подготовка и управление на международни програми и проекти"
Административна структура: Министерство на външните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването" / Международни регулации и сътрудничество
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването" / Международни регулации и сътрудничество
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Експлоатация" / Териториална дирекция "Тракия" / Отдел "Марица" / Сектор "Хасково"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Координация на програми и проекти" / Отдел "Изпълнение и координация"
Административна структура: Министерство на транспорта и съобщенията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Главен секретар
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Модернизация на администрацията" / Отдел "Политики за развитие на администрацията"
Административна структура: Министерски съвет и неговата администрация
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Професионална квалификация и лицензиране"
Административна структура: Национална агенция за професионално образование и обучение
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Общо: 101