Конкурси за област София (столица)

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Комуникационни и информационни системи"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2024 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Комуникационни и информационни системи"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.06.2024 г. 16:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" / Отдел "Търговски дружества"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 12:00
Звено: Обща администрация / Дирекция Административно-правно и информационно обслужване / Отдел Административно и деловодно обслужване
Административна структура: Комисията за противодействие на корупцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Метрологичен надзор" / Отдел "РО МН Северозападна България, седалище Плевен"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Метрологичен надзор" / Отдел "РО МН Западна България, седалище София"
Административна структура: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" / Отдел "Управление на собствеността"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване" / Отдел "Планово лечение в чужбина и трансгранично здравно обслужване"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Звено: Финансов контрольор
Административна структура: Районна администрация - Илинден, София (столица)
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2024 г. 17:00
Общо: 102