Конкурси за област Сливен

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Сливен / Дирекция "Социално подпомагане-Котел" / Отдел "Социална закрила - Котел"
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Общо: 1