Конкурси за област Шумен

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Варна / Офис / дирекция / за обслужване - Шумен
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:30
Общо: 2