Конкурси за област Шумен

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Специализирана администрация" / Отдел "Регионално развитие и хуманитарни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Каспичан, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Трудово
Краен срок за подаване на документи: 01.03.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост"
Административна структура: Общинска администрация - Нови пазар, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.03.2024 г. 17:00
Общо: 2