Конкурси за област Шумен

Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Шумен / Отдел "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация"
Административна структура: Общинска администрация - Каспичан, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация"
Административна структура: Общинска администрация - Каспичан, Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г. 17:00
Общо: 3