Конкурси за област Шумен

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Смядово
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция „Бюро по труда” Каолиново
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.06.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контролна и превантивна дейност" / Превантивна дейност / Направление Биологично разнообразие Защитени територии и зони
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.06.2024 г. 17:30
Общо: 3