Конкурси за област Перник

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно и нормативно обслужване и финансово счетоводни и хуманитарни дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Брезник, Перник
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Общо: 1