Конкурси за област Пловдив

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив / област Пловдив
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Контрол на пазара" / Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив / област Пловдив
Административна структура: Комисия за защита на потребителите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г.
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Отдел "Логистика" / Сектор "Административно обслужване"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба по земеделие "Първомай"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 18:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Транспорт и градска мобилност"
Административна структура: Общинска администрация - Карлово, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Образование и социални дейности"
Административна структура: Общинска администрация - Карлово, Пловдив
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Обща администрация" / Отдел "Културни дейности, връзки с обществеността и протокол"
Административна структура: Общинска администрация - Карлово, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Здравеопазване"
Административна структура: Общинска администрация - Пловдив, Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.02.2024 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел Радиационен контрол
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.02.2024 г. 17:00
Общо: 16