Конкурси за област Пловдив

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Дирекция "Контрол" / Отдел "Ревизии" / Сектор "Ревизии"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Отдел "Обжалване"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Отдел "Обжалване"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Дирекция "Контрол" / Отдел "Проверки" / Сектор "Проверки"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 4
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Дирекция "Събиране" / Отдел "Публични вземания" / Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Смолян"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Юг
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Пловдив / Митническо бюро Интермодален терминал
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Пловдив / Дирекция "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността" / отдел "Правно и административно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Статистически изследвания - Хасково"
Административна структура: Териториално статистическо бюро - Юг
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.03.2023 г. 16:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Пловдив / Отдел "Логистика" / Сектор "Деловодство и архив"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.03.2023 г. 17:00
Общо: 10