Конкурси за област Пловдив

Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.06.2024 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Пловдив / Дирекция "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността" / отдел "Финансово и счетоводно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.06.2024 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив / Отдел "Растителна защита " - Пловдив
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Служители в администрацията
Административна структура: Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Служители в администрацията
Административна структура: Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - Пловдив / Отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане"
Административна структура: Държавен фонд "Земеделие"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2024 г. 17:30
Общо: 7