Конкурси за област Пловдив

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Пловдив
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Общо: 1