Конкурси за област Монтана

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Берковица
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Монтана
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Речен надзор - Лом" / Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Административна структура: Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.06.2024 г. 17:00
Общо: 2