Конкурси за област Ловеч

Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч / Отдел "Здравеопазване на животните" - Ловеч
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.03.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Ловеч
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.03.2024 г. 17:30
Общо: 2