Конкурси за област Ловеч

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Ловеч / Отдел "Пенсии" - Ловеч / Сектор "Отпускане на пенсии" - Ловеч
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.03.2023 г. 16:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Офис / дирекция / за обслужване - Ловеч
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Дирекция "Събиране" / Отдел "Публични вземания" / Сектор "Обезпечаване и събиране на публични вземания" ИРМ Ловеч
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Дирекция "Контрол" / Отдел "Проверки" / Сектор "Проверки" ИРМ Ловеч
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Горско стопанство"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 16:00
Звено: Главен архитект
Административна структура: Общинска администрация - Ловеч, Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 16:30
Общо: 6