Конкурси за област Кърджали

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Кърджали" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г. 17:00
Звено: Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Кърджали / Отдел "Административно, правно и счетоводно осигуряване на дейността"
Административна структура: Национална здравноосигурителна каса
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:00
Общо: 3