Конкурси за област Кърджали

Звено: Вътрешен одитор
Административна структура: Общинска администрация - Ардино, Кърджали
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.03.2024 г. 17:00
Общо: 1