Конкурси за област Ямбол

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Ямбол
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.10.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Ямбол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.10.2023 г. 17:30
Общо: 2