Конкурси за област Ямбол

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Стралджа
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.08.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Стралджа
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.08.2024 г. 17:00
Общо: 2