Конкурси за област Ямбол

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция Митница Бургас / Митнически пункт Лесово
Административна структура: Агенция "Митници"
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г. 17:00
Общо: 1