Конкурси за област Ямбол

Звено: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации / ОДМВР - Ямбол
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.12.2022 г. 17:00
Звено: Финансов контрольор
Административна структура: Общинска администрация - Ямбол, Ямбол
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 12.12.2022 г. 17:30
Общо: 2