Конкурси за област Хасково

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финансово счетоводни дейности и бюджет" / Отдел "Счетоводство"
Административна структура: Общинска администрация - Хасково, Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 11.12.2023 г. 17:00
Общо: 1