Конкурси за област Хасково

Звено: Обща администрация / Дирекция "Администрация и правно- нормативно обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Хасково, Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести" / Отдел "Противоепидемичен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.06.2024 г. 17:30
Общо: 3