Конкурси за област Хасково

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Хасково
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.12.2022 г. 17:30
Общо: 1