Конкурси за област Габрово

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" / Отдел "Правен"
Административна структура: Общинска администрация - Габрово, Габрово
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.06.2024 г.
Общо: 1