Конкурси за област Габрово

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Административна структура: Областна администрация - Габрово
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.03.2018 г. 17:30
Звено: Звено за вътрешен одит
Административна структура: Общинска администрация - Севлиево, Габрово
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.03.2018 г. 17:00
Общо: 2