Конкурси за област Добрич

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич / Дирекция "Социално подпомагане-Генерал Тошево" / Отдел "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила - Генерал Тошево"
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 14.06.2024 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич / Отдел "Здравеопазване на животните" - Добрич
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 21.06.2024 г. 17:00
Общо: 2