Конкурси за област Добрич

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки" / Отдел "Икономическо развитие и европейски фондове"
Административна структура: Общинска администрация - Добрич, Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.02.2018 г.
Общо: 1