Конкурси за област Добрич

Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Хуманитарни дейности“ / Отдел „Здравеопазване и социални дейности“
Административна структура: Общинска администрация - Добрич, Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция „Хуманитарни дейности“ / Отдел „Образование и култура“
Административна структура: Общинска администрация - Добрич, Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Бюджет и финанси"
Административна структура: Общинска администрация - Добрич, Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Добрич
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2024 г. 17:00
Общо: 4