Конкурси за област Благоевград

Звено: Обща администрация / Дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки" / Отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси"
Административна структура: Общинска администрация - Благоевград, Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.02.2018 г. 17:30
Общо: 1