Конкурси за област Благоевград

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол на околната среда" / Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2024 г.
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.07.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Местни приходи и общинска собственост"
Административна структура: Общинска администрация - Симитли, Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2024 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Отдел "Проекти и програми"
Административна структура: Общинска администрация - Симитли, Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2024 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Административна структура: Регионално управление на образованието - Благоевград
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.07.2024 г. 17:30
Общо: 5