Конкурси за административна структура - Министерство на образованието и науката

Звено: Началник на РУО-Варна
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.03.2021 г. 17:30
Звено: Началник на РУО-Добрич
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.03.2021 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Финанси" / Отдел "Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.03.2021 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Управление и изпълнение на проекти"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.03.2021 г. 17:30
Общо: 4