Конкурси за административна структура - Министерство на образованието и науката

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" / Методическа подкрепа
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.04.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" / Нормативно осигуряване
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.04.2024 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" / Организиране, планиране и отчитане
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.04.2024 г. 17:30
Общо: 3