Конкурси за административна структура - Министерство на образованието и науката

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Приобщаващо образование"
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:30
Звено: Инспекторат
Административна структура: Министерство на образованието и науката
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.04.2023 г. 17:30
Общо: 3