Конкурси за административна структура - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Пловдив / Отдел "Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите" / Сектор "Контрол върху резервите и запасите"
Административна структура: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.05.2022 г. 17:00
Общо: 1