Конкурси за административна структура - Областна администрация - Шумен

Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Административна структура: Областна администрация - Шумен
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 17:30
Общо: 1