Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 31.03.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Контрол и правоприлагане" / Сектор "Административно правоприлагане"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол" / Отдел "Контролни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.04.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 06.04.2023 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Контрол и правоприлагане" / Сектор "Контрол и правоприлагане" - Русе
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 10.04.2023 г. 17:00
Общо: 6