Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" / Отдел "Оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Планове и проекти"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Администрация и финанси"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Велико Търново" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.06.2019 г. 17:00
Общо: 5