Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Поддържане на пътната инфраструктура" / Отдел "Поддържане на републиканските пътища"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 24.09.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Администрация и финанси" / Сектор "Правно-административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.09.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.09.2020 г. 17:00
Общо: 3