Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Информационна сигурност и системна интеграция"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" / Отдел "Отчуждителни процедури"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури" / Отдел "Отчуждителни процедури"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Комуникации и информация" / Отдел "Обществена информация и международна дейност"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Администрация и финанси" / Сектор "Правно-административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 16.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Информационна сигурност и системна интеграция"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Поддръжка на информационна система"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 20.07.2020 г. 17:00
Общо: 10