Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Управление на стратегически инфраструктурни проекти" / Отдел "Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.06.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.07.2022 г. 17:00
Общо: 2