Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Велико Търново" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.04.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.04.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Опериране на инфраструктура и комуникации"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 5
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.04.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление Хасково" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.04.2019 г. 17:00
Общо: 4