Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Управление на информационна система и инфраструктура" / Сектор "Поддръжка на информационна система"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 29.07.2021 г. 17:00
Общо: 1