Конкурси за административна структура - Агенция "Пътна инфраструктура"

Звено: Специализирана администрация / "Национално ТОЛ управление" / Отдел "Администрация и финанси" / Сектор "Финансово-счетоводно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Пътна безопастност и планиране на дейностите по РПМ"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 04.03.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция Специализирано звено "ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ" / Специализирано звено "Областно пътно управление София" / Отдел "Административно обслужване"
Административна структура: Агенция "Пътна инфраструктура"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 09.03.2021 г. 17:00
Общо: 3