Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2708 Регистрация на топологии на интегралните схеми

   Извършва се проверка за съответствие с изискванията за регистрация, като процедурата завършва с вписване в регистъра на топологиите на интегралните схеми и издаване на защитен документ.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Интелектуална собственост
  • На основание на:
   • Закон за топологията на интегралните схеми - чл. 25
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • След решение за регистрация и публикация
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В тримесечен срок от получаване на съобщението за решението.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правни дейности"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
  Факс: (02) 873 52 58
  Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане