Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1890 Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани операции

   Издаването на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани операции удостоверява дали състоянието на заявителя съответства на изискванията за упражняване на предоставяните права по отношение на разрешени специализирани операции, условия на опериране и използваните типове ВС.
 • На основание на:
  • Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори - чл. 3, ал. 3, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • До 45 дни при налични редовни документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 2 години
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)937-10-47
Факс: (02)980-53-37
Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане