Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2386 Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на "Разрешително за използване на корабна радиостанция"

   Корабите и плавателните средства, плаващи по вътрешните морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България, трябва да бъдат оборудвани със средства за радиокомуникация, съответстващи на техническите и експлоатационни изисквания, съгласно вторичното право на ЕС относно морското оборудване и неговото изпитание.
   Плаващите по вътрешните водни пътища самоходни и несамоходни кораби, в т. ч. малките кораби, фериботите и плаващите средства и устройства, трябва да бъдат оборудвани с корабни радиотелефонни станции, съответстващи на техническите и експлоатационни изисквания на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT).
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Кодекс на търговското корабоплаване (Загл. изм. - ДВ, бр. 113 от 2002 г.) - чл. 72, ал. 4
   • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 15, ал. 1; чл. 60б, т. 2; чл. 60б, т. 3; чл. 73, ал. 1
   • Закон за електронните съобщения - чл. 32, ал. 1, т. 10
   • Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите - чл. 10, ал. 1, т. 14
   • Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища - чл. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Морска администрация - Варна"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: hm_vn@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Морска администрация - Бургас"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: hm_bs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Речен надзор - Русе"
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: hm_rs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Речен надзор - Лом"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
  Код за междуселищно избиране: 0971
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: hm_lom@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане