Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1487 Вписване в регистъра на корабите на Република България

   На вписване в регистъра на корабите на Република България подлежи всеки кораб, който има право да плава под знамето на Република България. Това са кораби които са собственост на държавата, собственост на българско юридическо или физическо лице, повече от половината от който е собственост на българско юридическо или физическо лице, кораб който е нает по договор за беърбоут чартър, за времето на действие на договора, който е собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административните и други изисквания на българското законодателство по отношение на корабите са упълномощени български физически или юридически лица, или физически или юридически лица от страна - членка на Европейския съюз, установени в Република България.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите - чл. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • до 7 работни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: psc_vn@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: 070010145
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
  Код за междуселищно избиране: 0971
  Телефон за връзка: (0971)070010145
  Адрес на електронна поща: fsi_lom@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: psc_rs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане