Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1262 Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

   Вписването в регистъра на пристанищните оператори е условие за извършване на пристанищни услуги. В Регистъра се вписват всички търговци (пристанищни оператори), получили достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище/пристанищен терминал.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 92
   • Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  Отдел "Пристанищен контрол"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
  Код за междуселищно избиране: 0971
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: psc_lom@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Контрол на корабоплаването"
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: mep_rs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане