Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2932 Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет,интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)

   Вписване в Регистъра на лицата получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет, интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Насърчаване на малък и среден бизнес
  • На основание на:
   • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 118, ал. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • И. Д. Председател
  • Срок за предоставяне:
   • Предоставя се в 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • И. Д. Председател
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Обжалването на услугата е пред съответния административен съд, по реда на АПК
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел „Правни дейности и канцелария“
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
  Факс: (02)9702 777
  Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане