Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2842 Удължаване срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към разрешение

   Срокът на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се удължава за нови 5 години, ако притежателят му е направил писмено заявление за това в 14-дневен срок преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията за упражняване на дейността.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за движението по пътищата - чл. 148, ал. 8
   • Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства - чл. 20а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на транспорта и съобщенията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

    Срок за обжалване - 14 дни от съобщаването му на заинтересованото лице.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата може да се заявява по електронен път чрез портал за електронни услуги.
    Ниво на осигуреност - високо. Изисква се квалифициран електронен подпис.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Областен отдел АА - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, кв. "Победа", ул. "Генерал Владимир Вазов" № 14, п.к. 8002
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)876822
  Адрес на електронна поща: ooaa_burgas@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Стара Загора
  Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, кв. "Индустриалин" п.к.166, п.к. 6000
  Код за междуселищно избиране: 042
  Телефон за връзка: (042)600144
  Адрес на електронна поща: ooaa_stzagora@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - София
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Подуяне, ул. "Витиня" № 1, п.к. 1517
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 8472337
  Адрес на електронна поща: ooaa_sofia@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Пловдив
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82, ет. 2, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)631611
  Адрес на електронна поща: ooaa_plovdiv@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Плевен
  Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Иван Миндиликов" № 6А, ет. 4, п.к. 5800
  Код за междуселищно избиране: 064
  Телефон за връзка: (064)680816
  Адрес на електронна поща: ooaa_pleven@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Васил Кънчов" № 78, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)661499
  Адрес на електронна поща: ooaa_vraca@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Русе
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Котовск" № 1, п.к. 7013
  Код за междуселищно избиране: 088
  Телефон за връзка: 0887887080
  Адрес на електронна поща: ooaa_ruse@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Сливен
  Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 1, п.к. 8800
  Код за междуселищно избиране: 044
  Телефон за връзка: 62 38 45
  Адрес на електронна поща: ooaa_sliven@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Кърджали
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Крайбрежна" № 24, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: (0361)62860
  Адрес на електронна поща: ooaa_kardjali@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. "Димитър Солунски" № 77а, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)881366
  Адрес на електронна поща: ooaa_blagoevgrad@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Разград
  Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, ул. "Априлско въстание" № 3, п.к. 7200
  Код за междуселищно избиране: 084
  Телефон за връзка: (084)660427
  Адрес на електронна поща: ooaa_razgrad@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Пазарджик
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Христо Смирненски" № 26, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 088
  Телефон за връзка: 0887887011
  Адрес на електронна поща: ooaa_pazardjik@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Велико Търново
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Козлуджа" № 2, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)621402
  Адрес на електронна поща: ooaa_vtarnovo@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Видин
  Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ЦП-п.к. 115 Южна промишлена зона, п.к. 3700
  Код за междуселищно избиране: 094
  Телефон за връзка: (094)601863
  Адрес на електронна поща: ooaa_vidin@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, .с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 8, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)603747
  Адрес на електронна поща: ooaa_dobrich@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа.
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. Тролейна № 48, ет. 4, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)500752
  Адрес на електронна поща: ooaa_varna@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа.
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Ямбол
  Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 111, п.к. 8600
  Код за междуселищно избиране: 046
  Телефон за връзка: (046)669505
  Адрес на електронна поща: ooaa_iambol@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Хасково
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Освобождение", п.к. 6302
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)664575
  Адрес на електронна поща: ooaa_haskovo@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Перник
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 2, п.к. 2300
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)602670
  Адрес на електронна поща: ooaa_pernik@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Силистра
  Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Пристанищна" № 4, ет. 2, п.к. 7504
  Код за междуселищно избиране: 086
  Телефон за връзка: (086)822439
  Адрес на електронна поща: ooaa_silistra@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Смолян
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Околовръстна" № 1, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)62429
  Адрес на електронна поща: ooaa_smolian@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Шумен
  Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, ул. "Ришки проход" № 25, п.к. 9700
  Код за междуселищно избиране: 054
  Телефон за връзка: (054)850030
  Адрес на електронна поща: ooaa_sumen@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. "Христо Ботев" № 56, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: (096)300071
  Адрес на електронна поща: ooaa_montana@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа.
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Габрово
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Стефан Караджа"№ 2, ет. 5, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)807180
  Адрес на електронна поща: ooaa_gabrovo@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "В. Левски", бл. "Вароша", п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: (068)648047
  Адрес на електронна поща: ooaa_lovech@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация " - Търговище
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Промишлено зона, ул. "Никола Моринов" № 5, п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)62601
  Адрес на електронна поща: ooaa_targoviste@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Областен отдел "Автомобилна администрация" - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. "Железопътна гара" № 1, п.к. 2503
  Код за междуселищно избиране: 088
  Телефон за връзка: 078550801
  Адрес на електронна поща: ooaa_kustendil@rta.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане