Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2053 Припознаване на дете

   Припознаване на дете
 • На основание на:
  • Семеен кодекс - чл. 65
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Отдел Административно обслужване ЕСГРАОН
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. Перник, общ. Земен, гр. Земен, гр.Земен, обл.Перник, общ.Земен, ул."Христо Ботев" №3, п.к. 2440
Код за междуселищно избиране: 07741
Телефон за връзка: (07741)2494
Факс: (07741)2462
Адрес на електронна поща: obshtina_zemen@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 8 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане