Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2747 Изменение на определения капацитет на висше училище, професионално направление, специалност от регулираните професии

   процедурата се осъществява съгласно
   Критерии за определяне/изменение на капацитет на висше училище
 • На основание на:
  • Закон за висшето образование - чл. 81, ал. 9; чл. 83, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Национална агенция за оценяване и акредитация
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председател
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Оценяване и акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8077840
Адрес на електронна поща: spk@neaa.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12,00 до 12,30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане