Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1044 Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

   Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура
 • На основание на:
  • Закон за железопътния транспорт - чл. 115е, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 4 месеца от датата на подаване на цялата необходима и допълнително изискана информация със съответните документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Инспекторат на МТИТС
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалване по реда на АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Железопътна инспекция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9409428
Факс: (02)9876769
Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане