Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1740 Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на железопътните превозни средства

   Поддържането на железопътни превозни средства може да се извършва само от лица, които са получили сертификат от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в качеството ? на Национален орган по безопасност в железопътния транспорт.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 46, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • до 4 месеца от датата на подаване на цялата необходима, както и допълнително изискана информация и съответните документи
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • до 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Инспекторат на МТИТС
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София град
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Железопътна инспекция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9409428
  Факс: (02)9876769
  Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане