Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

   Услугата е свързана с волеизявление от страна на лицето, извършващо дейност в обекта, с което се заявява потвърждение на определена категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване.
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 133, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 104
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5г.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл. 133, ал.3 във връзка с §5 от ПРЗ от Закона за туризма.
   Чл.4, ал.1, т.1, т.2 и т.5 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/f4be6b86-3947-4ec0-adfd-999f548e6137
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление-декларация по образец и:
   Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.
   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   Нотариус.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ ТАКСА, СЪГЛАСНО ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА, КАКТО СЛЕДВА:

    

   1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

   а) до 30 стаи – 350 лв.;

   б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;

   в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;

   г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;

   д) над 500 стаи – 4000 лв.

    

   2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

   а) до 20 стаи – 180 лв.;

   б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;

   в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;

   г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;

   д) над 100 стаи – 3200 лв.

    

   3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

   а) къщи за гости за едно легло – 18 лв. на легло;

   б) бунгала за едно легло – 14 лв. на легло;

   в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;

   г) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой.

    

   4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

   а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

   б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

   в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;

   г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.;

   д) от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;

   е) от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;

   ж) над 300 места за сядане – 1800лв.

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/f4be6b86-3947-4ec0-adfd-999f548e6137
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА В СРОК:

   104 дни.

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ПОТВЪРДЕНА КАТЕГОРИЯТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Управление на заетост по програми и проекти"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881279
Факс: 0936/ 5 30 17
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане