Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

   Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 • На основание на:
  • Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • за срок от един ден или за срок от една година
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София област
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалването е в срок от 14 дни чрез кмета до Административен съд София област.  

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Икономически дейности и общинска собственост"
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, пл."Освобождение" №13, п.к. 2140
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)69141
Адрес на електронна поща: admin@botevgrad.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане