Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на район
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на район
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • АССГ
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В, п.к. 1618
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)955 44 62 в. 173, 0879006690
  Адрес на електронна поща: hr_georgiev@ovchakupel.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Петдневна работна седмица. Обедна почивка от 12:30 до 13:00 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Устройство на територията, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Овча купел, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В, п.к. 1618
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9554462 в. 248
  Адрес на електронна поща: is_pancheva@ovchakupel.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Петдневно работно време. Обедна почивка 30 мин.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане