Информация за предоставяне на услуга

 
  • Режим:
    • 1767 Оценяване на проект за откриване на висше училище

      Оценяване на проект за откриване на висше училище
  • На основание на:
    • Закон за висшето образование - чл. 81, ал. 1, т. 3; чл. 81, ал. 4; чл. 81, ал. 6; чл. 81, ал. 7; чл. 81, ал. 8; чл. 81, ал. 9; чл. 82; чл. 84
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Срок за предоставяне:
    • 5 месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Председател
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Оценяване и акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8077840
Адрес на електронна поща: spk@neaa.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12,00 до 12,30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане