Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1063 Програмна акредитация на професионално направление

   Програмна акредитация на професионално направление
 • На основание на:
  • Закон за висшето образование - чл. 81, ал. 1, т. 2б; чл. 81, ал. 3; чл. 81, ал. 4; чл. 81, ал. 6; чл. 81, ал. 7; чл. 81, ал. 9; чл. 82; чл. 83
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 12 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председател
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Оценяване и акредитация и следакредитационно наблюдение и контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8077840
Адрес на електронна поща: spk@neaa.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12,00 до 12,30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане