Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2188 Издаване на билет за любителски риболов

   Издаване на билет за любителски риболов
 • На основание на:
  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 22а
  • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • Билетът за любителски риболов се издава в 3-дневен срок от подаване на регистрационния формуляр (заявление).
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1. седмичен 2. месечен 3. шестмесечен 4. годишен
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на АПК. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)82 52 45
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)603 500
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. "Свобода" № 5 ет. 4 стая 404, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време. Посоченият телефон за контакт е стационарен и е на цената на един градски разговор, според тарифния плана на потребителя.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане