Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 6 месеца
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Районен съд
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика"
  Адрес: обл. Перник, общ. Трън, гр. Трън, пл. Владо Тричков 1, п.к. 2460
  Код за междуселищно избиране: 07731
  Телефон за връзка: (07731)9616
  Факс: 0777 87315
  Адрес на електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обслужването на клиентите е без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Дирекция "Финансови дейности и административно правно обслужване"
  Адрес: обл. Перник, общ. Трън, гр. Трън, пл. Владо Тричков 1, п.к. 2460
  Код за междуселищно избиране: 07731
  Телефон за връзка: (07731)9616
  Факс: 0777 87315
  Адрес на електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Работи се без прекъсване на технологичния процес.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане