Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

   Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 • На основание на:
  • Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Ограничения и условности:
  • Заявлението се подава от собственика на ППС

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Общинска собственост и ТСУ"
Адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики 23, п.к. 9178
Код за междуселищно избиране: 05112
Телефон за връзка: (05112)3553
Факс: (05112)2214
Адрес на електронна поща: obshtina_beloslav@beloslav.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, непрекъснат работен процес
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане