Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

   Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • бърза - до 3 работни дни, обикновена - от 4 до 7 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Обща администрация
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, , п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 0615
Телефон за връзка: (0615)3 54 20
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, почивка от 12,30 до 13,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане