Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 30 ДНИ
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 ГОДИНИ
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Териториално и селищно устройство, инвестиционна политика и екология"
  Адрес: обл. София, общ. Етрополе, гр. Етрополе, пл"Девети септември" №1, п.к. 2180
  Код за междуселищно избиране: 0720
  Телефон за връзка: (0720)68225, 0885677780
  Факс: (0720)65011
  Адрес на електронна поща: m_petrova@dir.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00 ДО 13:00
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане