Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

   Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Административно обслужване
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица,
Код за междуселищно избиране: 0615
Телефон за връзка: 0615 35631
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Специализирана администрация"
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане