Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1037 Вписване на пристанища, терминали и специализирани пристанищни обекти в регистъра на пристанищата на Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

   В пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект, не могат да бъдат извършвани пристанищни дейности и услуги по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), ако не са вписани в регистъра на пристанищата на РБ. След вписването им в регистъра, могат да се предоставят само вписаните в регистъра пристанищни услуги, като се използват само вписаните пристанищни съоръжения и плаващи устройства. Пристанищата, пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти се вписват в регистъра на пристанищата след издаване на удостоверение за експлоатационна годност.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - чл. 92, ал. 4-9, и чл. 112, ал.3 – 5
   • Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България - чл. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 20 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. Дякон Игнатий № 9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: bma@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. Приморски № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: dpa_vn@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Експлоатационна годност на пристанищата"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 3, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: dpa_bs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч и 14:00 ч.
  Отдел "Пристанищен контрол"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, Дунавски парк № 3, п.к. 3600
  Код за междуселищно избиране: 0971
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: psc_lom@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Контрол на корабоплаването"
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Пристанищна № 20, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: 070010145
  Адрес на електронна поща: mep_rs@marad.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с 0:30 ч. обедна почивка между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане