Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 987 Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

   Със становището се оценява съответствието на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 125а, ал. 1, т. 1, във връзка с
  • Закон за устройство на територията - чл. 144, ал. 1, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР, директор на Регионална дирекция ПБЗН, началник на Районна служба ПБЗН
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Непосредствено по-горестоящия административен орган - министър на вътрешните работи; директор на ГДПБЗН; директор на РДПБЗН
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Непосредствено по-горестоящия административен орган - министър на вътрешните работи; директор на ГДПБЗН; директор на РДПБЗН
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решенията за отказ за издаване на становища за съответствие на инвестиционни проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност може да бъдат оспорени по административен ред съгласно чл. 125а, ал. 15 от ЗМВР пред непосредствено по-горестоящия административен орган в 14-дневен срок от тяхното съобщаване, за което се прилагат разпоредбите на глава шеста от Административнопроцесуалния кодекс, с изключение на чл. 88, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и 2, чл. 91, ал. 2, чл. 93, ал. 2 - 5, чл. 97, ал. 5 и чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението, освен ако непосредствено по-горестоящият административен орган разпореди друго.

   Решението на непосредствено по-горестоящия административен орган не подлежи на оспорване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Владо Черноземски" № 3
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)867576; (073)867206
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 46
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9823290; (02) 9823085
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)680670
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, бул. "България" № 85
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)640227
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, ул. "Охрид" № 15
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)854506
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. "Никола Маринов" № 3
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)60343; (0601) 60191
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 83
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)665256; (042) 665509
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - София
Адрес: обл. , общ. , гр. София,
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9825015; (02) 9825051
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, ул. "Петър Берон" № 7
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)35558
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. "Д-р Миркович" № 2
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)644621
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, с. Калипетрово, ул. "Шуменско шосе" № 3
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)886682
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, бул. "Ген. Скобелев" № 49
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)882226
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, бул. "Априлско въстание" № 68Е
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)660583
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. "Преслав" № 33
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632157
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 31
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)864416
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" № 1Б
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)676296; (076) 676658; (076) 676659
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 66
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)434055
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, ул. "Искър" № 24
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)396221
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 31
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)604323; (068) 668566
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 12
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)557244; (078)557388
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. Кърджали, бул. "България" № 41 (ет. 5 и ет. 6)
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)69266; (0361) 69561, (0361) 69357
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 72
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)658124; (058) 658154
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул. "Антим I" № 1 и пл. "Възраждане" № 3
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)826538; (066) 826038
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, гр. Враца, бул. "Втори юни" № 58
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)692580; (092) 692151
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, Южна промишлена зона (сграда на КАТ)
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)694465; (094) 694489
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" № 27
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)662221
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Младост, гр. Варна, бул. "Сливница" № 159
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)553738
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, ул. "Александър Велики" № 37Б
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)856226
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Илинден, ул."Пиротска" №171А, п.к. 1309
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9821243, (02)96010262, (02)9821222
Адрес на електронна поща: nspab@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане