Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 14 Издаване на удостоверение обр. УП-19 за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за ползване в друга държава

   Удостоверението се издава на лица, на които им е необходимо да удостоверят пред чужди компетентни институции, вида и месечния размер на получаваните пенсии/добавки за определен период от време
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 89
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 5 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не подлежи на обжалване

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Пенсии" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 9, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)685920, 0882189620
Адрес на електронна поща: Yambol@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, бул. "България" № 44, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)68 50 68, 0882186468
Адрес на електронна поща: Lovech@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "България" № 46, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)55 92 30, 0882186330
Адрес на електронна поща: Kyustendil@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Беласица" № 2, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)66429, 0882186229
Адрес на електронна поща: Kardzhali@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 4, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)65 10 12, 0882186112, (058)651031, 0882186131, (058)651022, 0882186122
Адрес на електронна поща: Dobrich@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, бул. "Трети март" № 76, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)39 41 37, 0882186537
Адрес на електронна поща: Montana@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "2-ри януари" № 10, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)404160, 0882186930
Адрес на електронна поща: Pazardzhik@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)884413, 0882186813
Адрес на електронна поща: Pleven@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, ул. "Пазарска" № 4, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)605304, 0882185804
Адрес на електронна поща: Vidin@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60-87-64, 0882188164
Адрес на електронна поща: Plovdiv@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 40, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)614444, 0882188344
Адрес на електронна поща: Razgrad@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 29, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)61 33 74, 0882185774
Адрес на електронна поща: Velikotarnovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)81-50-31, 0882188631
Адрес на електронна поща: Silistra@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр. Варна, ул. "Охрид" № 20, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)663208, 0882185408
Адрес на електронна поща: Varna@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 10, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)61 51 16, 0882188716, (044)615145, 0882188745
Адрес на електронна поща: Sliven@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 48, п.к. 1072
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)926-25-24, 0882185024
Адрес на електронна поща: Sofiaregion@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)61 53 83, 0882189083, (042)615384, 0882189084
Адрес на електронна поща: StaraZagora@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)60620, 0882189320
Адрес на електронна поща: Targovishte@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, ул. "Георги Кирков" № 30, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)607120, 0882189420
Адрес на електронна поща: Haskovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)855820, 0882189520, (054)855814, 0882189514, (054)855821, 0882189521
Адрес на електронна поща: Shumen@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Дирекция "Пенсии"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 14 802
Адрес на електронна поща: noi@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Контактен център
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Пенсии" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, ул. "Ангел Кънчев" № 1, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 082/816 100, 082/816 110, 082/816 147, 082/816 115, 0882188500, 0882188510, 0882188547, 0882188515
Адрес на електронна поща: Ruse@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул. "Николаевска" № 17, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)81 37 48, 0882186048
Адрес на електронна поща: Gabrovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 50, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)64 93 54, 0882186754
Адрес на електронна поща: Pernik@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)6 03 02, 0882188902, (0301)60301, 0882188901
Адрес на електронна поща: Smolyan@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 126, п.к. 8001
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)80 38 28, 0882185328, (056)803821, 0882185221
Адрес на електронна поща: Burgas@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Дирекция "Пенсии" - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 14 802, (02)9261866, 0882187866
Адрес на електронна поща: Sofia@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Пенсии" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)66 40 36 02, 0882185902, (092)66213621, 0882185921, (092)66403638, 0882185938
Адрес на електронна поща: Vratza@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Дирекция "Европейски регламенти и международни договори"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 14 802
Адрес на електронна поща: noi@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Контактен център.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане