Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 350 Издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели

   Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели. За издаване на разрешителното се подава писмено заявление по образец от ръководител на научна организация.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 40
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • Срока е различен в зависимост от процедурата за съгласуване, с останалите институции.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на земеделието
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на АПК. 

  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)876083
  Адрес на електронна поща: office@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 8
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане