Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

   Издаване на дубликат при изгубване и/или унищожаване на разрешението и/или холограмните стикери
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 32
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ограничения и условности:
   • *Заявление подадено по електронен път следва да бъде подписано от заявителя с квалифициран електронен подпис (КЕП).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Местни приходи и ГРАО"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" №22, п.к. 5090
  Код за междуселищно избиране: 0615
  Телефон за връзка: (0615)3-54-41
  Адрес на електронна поща: mp@zlataritsa.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00 часа. Обедна почивка от 30 минути. като е осигурено непрекъснато обслужване на граждани.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане