Информация за услуга

 • Режим:
  • 988 Издаване на разрешениe за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

   Услугата се изпълнява по искане на търговци, желаещи да извършват дейности по противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти; пожарогасителна дейност; спасителна дейност; сервизно обслужване на противопожарни уреди; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 129, ал. 1
   • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси - чл. 31а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1